Wednesday, 07/12/2022 - 00:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH ĐỒNG LẠC

Một số hình ảnh phối hợp giữa ĐTN xã với nhà trường về công tác PCD Covid-19 trong ngày đầu HS trở lại trường học.